Naše laboratoř

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

+420 607 654 685
info@veterinanavysince.cz
Kontakt

Veterina na VýšinceOtevírací doba

Po 10 - 14h
Út 17 - 19h 
St 10 - 14h
Čt 10 - 14h

Otevírací doba dle pacientů, ale vždy předem zavolejte  

Prosím předem se vždy objednat.

Pohotovost vždy po předchozí tel. domluvě. 

Biochemický analyzátor

V současnosti jsme vybaveni přesným analyzátorem FUJIFILM NX500V - praxí osvědčeným biochemickým analyzátorem pro veterinární účely s možností měření až 28 parametrů. Tento analyzátor patří na trhu k absolutní světové špičce. Principem měření je kolorimetrická fotometrie na bázi suché chemie, která patří mezi nejspolehlivější metody analýzy. K analýze přístroj užívá vícevrstvé reagenční slidy, které jsou odolné vůči interferencím ve vzorku (lipémie, hemolýza, ikterus - díky filtrační vrstvě), navíc tyto slidy mají velké reakční okénko, které zaručuje přesné měření. Analyzátor vyniká excelentní přesností a reprodukovatelností měření v celém rozsahu pásma měřitelnosti. Kromě kolorimetrických testů umí tento analyzátor stanovovat i elektrolyty potenciometrickou metodou, která je pro elektrolyty přesnější než kolorimetrie, a právě proto se tento princip měření elektrolytů užívá v referenčních laboratořích. Další výhodou je možnost sestavení individuálního profilu, na rozdíl od analyzátorů užívající přednastavené multiparametrové reagenční kazety. Není-li v této multiparametrové kazetě obsažen parametr, který je podstatný pro analýzu, bylo by třeba nasadit další kazetu a udělat některé parametry třeba duplicitně, dokonce i s parametry, které vyšetřit není vůbec potřeba. V našem analyzátoru si prostě přidáme chybějící parametr a máme analýzu kompletní, aniž by to Vás stálo zbytečné peníze navíc.

Hematologický analyzátor

V současnosti jsme vybaveni moderním a přesným švédským veterinárním analyzátorem od renomované značky Boule medical. Exigo H400 je model z jara 2018, takže se jedná o opravdovou novinku, která nahradila předchozí velmi úspěšný a spolehlivý model Exigo EOS. Řada hematologických analyzátorů Exigo jako jediná na trhu umí díky MPA adaptéru zpracovat i mikrokapilární odběr, který je zvlášť vhodný k odběru krve u malých zvířat. K analýze stačí skutečně pouze kapilára o objemu 20 μl krve. U běžného odběru je třeba odebrat vždy do zkumavky po vyznačenou rysku, a to může být 250 μl (u mikrozkumavek používaných u nás) nebo 0,5 ml (u běžných zkumavek používaných u nás). Jiné zkumavky kvůli správnému ředění vyžadují často i 6 ml krve (tuto velikost opravdu nepoužíváme), což u některých druhů může být i více, než je celkový objem krve v těle zvířecího pacienta. Analyzátor funguje na principu impedančního měření a v případě čtyřpopulačního diferenciálu bílých krvinek, díky čtyř reagenciovému systému, skutečně přesně přepočítá a do výsledku zahrne i eosynofily. Hemoglobin měří fotometricky. Tento analyzátor udělá 19parametrový krevní obraz včetně 4populačního diferenciálu bílých krvinek.

 

Imunologický analyzátor

Je novinkou v naší ordinaci. Imunologický analyzátor FUJIFILM IMMUNO AU10V je nejnovějším přírůstkem firmy FUJIFILM určeným pro veterinární užití. Je schopen přesně a správně vyhodnotit koncentraci parametrů T4 (pes/kočka), TSH (pes), kortizolu, žlučových kyselin, progesteronu a nově SAA (sérový amyloid A) ve zvířecí krvi. Analyzátor vyniká vysokou spolehlivostí, excelentní přesností a správností měření. Společnost FUJIFILM jakožto lídr na trhu vyvinul tento analyzátor pro stanovování některých hormonů přímo v ordinaci. Vyšetření štítné žlázy nikdy nebylo rychlejší. Zároveň je toto jediný analyzátor na trhu, který umí analyzovat nejenom T4, ale i TSH, který je nezbytný pro kvalitní diagnostiku štítné žlázy u psů. Bez tohoto parametru je vyšetřena pouze polovina štítné žlázy! Hladinu progesteronu dokážeme stanovit na počkání, víte tedy výsledek klidně i v pátek odpoledne a nemusíte se stresovat, že by o víkendu mohlo dojít k navýšení a zmeškání vhodné hladiny. Už žádné čekání na výsledky z referenčních laboratoří! Výsledek víme do 20 minut od odběru, a jsme tedy schopni nasadit účinnou léčbu během první návštěvy. Analyzátor funguje na principu SPF - Surface Plasmon Fluorescence (fluorescenční detekce na tenké vrstvě). Je to technologie založená na interakci mezi antigenem a specifickou protilátkou. Nadávkováním vzorku do reagenční kazety dojde k navázání antigenu mezi primární a sekundární protilátku a vytvoření tzv. sendvičového imunokomplexu v případě stanovení koncentrace TSH. Ke stanovení koncentrace např. T4 a Kortizolu je využívána kompetitivní imunochemická reakce mezi stanovovaným analytem a specifickou biovrstvou nanesenou na tenké vrstvě. Laserový paprsek s p-polarizací jako zdroj světla osvítí měřící pole (tenkou vrstvu) pod  specifickým (rezonančním) úhlem. Světlo laseru je zcela pohlceno dielektrickou vrstvou (vrstva mezi nosnou částí a zlatou vrstvou měřícího pole), kde následně dochází k excitaci volných elektronů, čímž dochází k vytvoření povrchových plazmonů. Tyto plazmony jako zdroj elektromagnetického pole excitují pouze flurescenční značky navázané v imunokomplexech. Detektor snímá intenzitu záření fluorescenčních značek a tím je stanovována koncentrace antigenu ve vzorku. Hlavní předností této metody proti jiným imunochemickým metodám je to, že není potřebné vymývat nenavázané fluorescenční značky jako u jiných imunochemických metod (např. Elisa) z důvodu působení plazmonů pouze v biovrstvě (max. do 200 nm od dielektrické vrstvy).

Močový analyzátor

V současnosti disponujeme močovým analyzátorem Insight od britské společnosti WOODLEY Equipments Co. UK. Jedná se o moderní reflektanční fotometr s jednoduchým ovládáním určený k přesnému vyhodnocování 11parametrových veterinárních diagnostických proužků a 2parametrových proužků, schopných odhalit v moči i mikroalbumin. Močový analyzátor je nenahraditelný pomocník k přesnému vyšetření moči. Dokáže odhalit selhání ledvin v raném stádiu díky určení poměru protein x kreatinin (UPC). Funguje na bázi suché chemie, kde na reagenčním proužku reagují jednotlivá políčka a podle zabarvení fotometr naprosto přesně (na rozdíl od lidského oka, které je závislé na světelných podmínkách) určí koncentraci jednotlivých parametrů.

Refraktometr

Je optický přístroj na určení hustoty kapaliny, v našem případě moči. Pracuje na principu určení indexu lomu. Jedná se o naprosto spolehlivou, přesnou a jedinou doporučovanou metodu měření hustoty moči. Tento způsob měření používají všechny referenční laboratoře.

 

Cytologický mikroskop

Jedná se o nepostradatelného pomocníka při diagnostice - od diagnostiky výtěrů z uší přes dermatologické seškraby, koprologii a analýzu močových sedimentů až po vaginální výtěry, krevní nátěry a různá další mikroskopická vyšetření. U všech těchto analýz je náš mikroskop se zvětšením až 1000x spolehlivým partnerem.

Laboratorní centrifuga

Pomocnice pro stáčení vzorků. Díky ní získáváme z krve sérum nebo plasmu a umožňuje nám získat sediment z moči. Všechny tyto „produkty“ dále zpracováváme a analyzujeme.

Glukometr

Novinkou v našem portfoliu je i glukometr určený speciálně pro veterinární užití. Spolehlivě a přesně dokáže určit hladinu cukru z kapilární krve psa, kočky a koně. Tento přístroj nám pomáhá snížit trauma zvířete při stanovování vhodné hladiny dávkování insulinu.

Rychlotesty

Disponujeme širokým spektrem rychlotestů, pracujících na chromatografickém kvalitativním principu. Tyto testy nám dokáží říci odpověď typu ano/ne u testovaného parametru. Na obdobném principu fungují i těhotenské testy.Copyright © 2024 Copyright veterina na výsince Rights Reserved.